Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 17.30-20.00 και Σάββατο 12.00-15.00

Ενημερωτική συνάντηση για τα επιμορφωτικά σεμινάρια
Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017 και ώρες 11.00 – 14.00

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ενημερωτική συνάντηση για τα επιμορφωτικά σεμινάρια με τίτλους:
1. «Επιλογή Πλατφόρμας, Δημιουργία, Ενημέρωση και Συντήρηση
Ιστοσελίδας και Ηλεκτρονικού Καταστήματος» και
2. «Μέθοδοι Προώθησης Ιστοσελίδων. SEO, Social Media & Pay per
Click Μεθοδολογίες»
Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017 και ώρες 11.00 – 14.00

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Στην συνάντηση αυτή θα γίνει συνοπτική παρουσίαση των θεμάτων που
συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω σεμινάρια και στην συνέχεια οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με την εισηγήτρια
τυχόν απορίες και να απευθύνουν ερωτήσεις. Η συνάντηση αυτή είναι
καθαρά ενημερωτική και αποτελεί εισαγωγή στα κυρίως σεμινάρια όπου θα
αναλυθούν με λεπτομέρειες τα σχετικά θέματα.
1. Το Σεμινάριο «Επιλογή Πλατφόρμας, Δημιουργία, Ενημέρωση και
Συντήρηση Ιστοσελίδας και Ηλεκτρονικού Καταστήματος» θα γίνει
ανακοινωθεί μέσα στον Οκτώβριο
2. Το Σεμινάριο «Μέθοδοι Προώθησης Ιστοσελίδων. SEO, Social Media
& Pay per Click Μεθοδολογίες» θα ανακοινωθεί μέσα στον Νοέμβριο

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Περισσότερα σχετικά με τα Σεμινάρια μπορείτε να βρείτε εδώ.
Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες, επικοινωνείστε μαζί μας στο e-
mail: info@cosmosofculture.org και στα τηλέφωνα 210 9769271 και 698
7887018 από Δευτέρα – Παρασκευή 17.30 – 20.30 και Σάββατο 11.00 –
15.00.
 
 
 
 
 

Επιστροφή