Αρχική σελίδα
-home
Επικοινωνία
contact us
Ποιοί είμαστε
about us
  Πρακτικός οδηγός
practical guide
   
 
Culture Seminar in Santorini :
       
 
 
                 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2007
                                 «ΤΟ ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ»
Η Σαντορίνη είναι ένα νησί με ιδιαίτερη ομορφιά, που σίγουρα δεν αφήνει αδιάφορο τον επισκέπτη της. Η καλντέρα και τα πάμπολλα ηφαίστεια που κρύβονται σε στεριά και θάλασσα είναι αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που την κάνουν ξεχωριστή. Κι ενώ τα τελευταία χρόνια αποτελεί έναν από τους πιο διάσημους τουριστικούς προορισμούς δεν παύει να εκπλήσσει και να κρύβει μέρη όπου διατηρεί το ιδιαίτερο νησιώτικο χρώμα της. Συνεχίζοντας μία παράδοση γνωστή ήδη από την αρχαιότητα, αξίζει να γνωρίσει κανείς τα ιδιαίτερα πολιτιστικά της στοιχεία αλλά και τους ανθρώπους που ζουν και δημιουργούν στο νησί.
Εξίσου ενδιαφέρον όμως έχει και ο αμπελώνας της με τον ιδιαίτερο τρόπο καλλιέργειας του αμπελιού και τους ανθρώπους που με πραγματική αφοσίωση παράγουν τα εύγεστα κρασιά της. Το αμπέλι έχει συμβάλει καθοριστικά στην τοπική οικονομία αλλά και στον πολιτισμό του νησιού και είναι άρρηκτα δεμένο μαζί του!
O «ΚΟΣΜΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» πολιτιστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός οργανώνει εβδομαδιαία σεμινάρια Πολιτισμού στη Σαντορίνη με τίτλο «ΤΟ ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

  1. Δευτέρα 16/7 έως Παρασκευή 20/7/2007.
  2. Δευτέρα 23/7 έως Παρασκευή 27/7/2007 (επανάληψη).

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η γνωριμία με τον συγκεκριμένο νησί αλλά και με το αμπέλι, από πολιτιστική σκοπιά.
Τμήματα: Αγγλικής γλώσσας
                 Ελληνικής γλώσσας. Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, που γνωρίζει την ελληνική γλώσσα (ΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) και θα ήθελε να εξασκηθεί σε αυτήν γνωρίζοντας παράλληλα τον τόπο και τον πολιτισμό του. Ξεφεύγει έτσι από τα τυπικά μαθήματα εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας.
Τι περιλαμβάνει : Παρουσιάσεις συγκεκριμένων θεμάτων και επισκέψεις σε επιλεγμένα μέρη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


CULTURAL SEMINAR IN SANTORINI 2007
"THE ISLAND AND THE VINE"

Santorini is an island with a particular beauty that does not leave its visitor incurious. Caldera and the numerous volcanoes that hide in land and sea are those special characteristics that make Santorini divine. Although the last few years it is one of the most popular tourist’s destinations it still astonishes and hides parts where it maintains its particular islander colour. Continuing a tradition already known from the ancient times, it is worthy to meet Santorini's cultural aspects and also the people who live and create in this island. 

Equally interesting however is also the vineyard, the particular culture of vine and the people who, with real devotion, produce the tasty Santorini wines. The vine has contributed decisive in the local economy but also in the culture of the island and is unbreakably tied up with it.
Cosmos of Culture, cultural non-profit organization, organises weekly cultural seminars in Santorini, titled "THE ISLAND AND THE VINE"

DATES:
1.         Monday 16/7 until Friday 20/7/2007.
2.         Monday 23/7 until Friday 27/7/2007 (repetition).


The aim of the seminar is the acquaintance with the particular island but also with the vine, from a cultural viewpoint.
CLASSES : English Language
                     Greek Language. This seminar is addressed to whoever might be interested, that knows the Greek language (medium level) and would like to exercise his –her knowledge and at the same time find more about the place and its culture. It thus escapes from the formal courses of learning of foreign language.
MORE INFORMATIONΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2006
«ΤΟ ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ»


O «ΚΟΣΜΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» πολιτιστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός οργανώνει εβδομαδιαία σεμινάρια Πολιτισμού στη Σαντορίνη με τίτλο «ΤΟ ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ».
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
1. Δευτέρα 17/7 έως Παρασκευή 21/7/2006.
2. Δευτέρα 24/7 έως Παρασκευή 28/7/2006 (επανάληψη).

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η γνωριμία με τον συγκεκριμένο νησί αλλά και με το αμπέλι, από πολιτιστική σκοπιά και παράλληλα η εξάσκηση των συμμετεχόντων στην Ελληνική γλώσσα, όχι όμως μέσα από την τυπική δομή μαθημάτων ξένης γλώσσας.
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, που γνωρίζει την ελληνική γλώσσα και θα ήθελε να εξασκηθεί σε αυτήν γνωρίζοντας παράλληλα τον τόπο και τον πολιτισμό του. Ξεφεύγει έτσι από τα τυπικά μαθήματα εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣCULTURAL SEMINAR IN SANTORINI 2006
"THE ISLAND AND THE VINE"

Cosmos of Culture, cultural non-profit organization, organises weekly seminars of Culture in Santorini titled "THE ISLAND AND THE VINE"
DATES:
1. Monday17/7 until Friday 21/7/2006.
2. Monday 24/7 until Friday 28/7/2006 (repetition).

The aim of the seminar is the acquaintance with the particular island but also with the vine, from a cultural viewpoint and at the same time practicing and participating in the Greek language, not however through the formal structure of courses of foreign language.

This seminar is addressed to whoever might be interested, that knows the Greek language and would like to exercise his –her knowledge and at the same time find more about the place and its culture. It thus escapes from the formal courses of learning of foreign language.

MORE INFORMATION

 
     
     
 
 
 

exhibitions

happenings

festivals

seminars

conferences

culture seminars

 

 
 
Projects of Cosmos 
 
     
copyright © cosmos of culture 2002-2011 design by Adla
info@cosmosofculture.org