Σχολείο Δικαιωμάτων

Στο άτυπο αυτό σχολείο μαθαίνουμε καταρχήν το ρόλο που τα δικαιώματα παίζουν στην καθημερινότητά μας και πως μπορούμε αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες και προβλήματα. Με την Δράση αυτή συνδέουμε την γνώση με την πραγματική ζωή με τρόπο απλό και κατανοητό σε όλους.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιστροφή